2019-05-09 Monte Tesoro e Monte Nuvola

Foto di Fabio Bencivenni e Antonio Iannucci
IMG-20190509-WA0000 IMG-20190509-WA0002 IMG-20190509-WA0003
IMG-20190509-WA0004 IMG-20190509-WA0005 IMG-20190509-WA0006
IMG-20190509-WA0007 IMG-20190509-WA0008 IMG-20190509-WA0009
IMG-20190509-WA0010 IMG-20190509-WA0011 IMG-20190509-WA0012
IMG-20190509-WA0013 IMG-20190509-WA0014 IMG-20190509-WA0015
IMG-20190509-WA0016 IMG-20190509-WA0017 IMG-20190509-WA0018
IMG-20190509-WA0019 DSC5798 DSC5778
DSC5822